voortgezet onderwijs

Studiereader-Studiemeter

De Taalniveautest (TNT), de Rekenniveautest(RNT) en het Language Level Assesment (LLA) zijn betrouwbare instrumenten om het taal- en rekenniveau van leerlingen te meten én hun ontwikkelingen te volgen.

De RNT is voor het schooljaar 2016 - 2017 volledig vernieuwd. Deze sluit nog beter aan op de laatste inzichten op rekengebied en de belevingswereld van de leerling.

We bepalen op basis van de resultaten van de niveautest op welk niveau en met welke onderdelen een leerling aan de slag gaat. Dit is de meest efficiënte manier om leerlingen gedifferentieerd naar hun einddoel te begeleiden.

Leerlingen kunnen aan hun doel hier in de praktijk werken maar ook thuis en op school (tussenuur).

Desgewenst kan er ook met school overlegt worden. 

 

Huiswerkbegeleiding

Met Huiswerkbegeleiding Nijverdal zijn we begonnen, omdat er veel vraag en behoefte was naar huiswerkbegeleiding met persoonlijk aandacht voor het kind.

De afgelopen jaren hebben we gekeken hoe we dat in een passende vorm kunnen gieten en we zijn blij met het resultaat.

We passen al het geleerde volop toe in de praktijk.  

Denk aan 'ikleerleren',  'ikleeranders' en zo veel meer.

 

Klik op onderstaande op de button om naar de site van Huiswerkbegeleiding Nijverdal te gaan.

 

Staat u kind een 6,2 of lager voor de kernvakken Nederlands, wiskunde en of rekenen wordt er gratis een Taalniveau en of Rekenniveautest afgenomen.

 

Daarna volgt er een voortgangsgesprek over de mogelijkheden.

 

Voor meer informatie hierover zie linkerkolom.

 

 


Coaching

Soms heb je hulp nodig.

 

Al coach leer ij je hoe je een probleem makkelijk kunt op lossen. Ik help jou en je ouders de vaardigheden te vinden die jij nodig hebt om je probleem  op te lossen.  Ik help, ondersteun en bied daar in begeleiding.

 

Je kunt mij inschakelen bij leerproblemen emotionele problemen, gedragsproblemen en alle andere voorkomende opvoedkwesties.

 

Soms hebben we aan 1 sessie genoeg. Soms paar keer meer (tussen de 1 en 5 keer).

 

Ik leer leren

De inhoud van het programma:

Iedere training kent een vaste structuur waarin activiteiten elkaar afwisselen. Leren ontspannen en leren concentreren spelen iedere training steeds een belangrijke rol. Elke training heeft ook zijn eigen thema.

 

  1. Je ontdekt je kwaliteiten, je leervoorkeuren en je eigen manier van leren
  2. Je leert omgaan met faalangst en hoe je motivatie kunt hebben en houden
  3. Je ontdekt hoe je slim kunt plannen, met tijd om kunt gaan en je werk gemakkelijk kunt organiseren
  4. Je ontdekt hoe jij het beste kunt concentreren
  5. Je leert je hersenen optimaal gebruiken voor het onthouden van lesstof